Loopbaan en Interim Professionals
vdBerg Consultants, een nieuw perspectief voor mens en organisatie
Service voor Werknemers
Service voor Organisaties
Trainingen
Assessment
Professionals
Contact
Innovatief concept: preventieve aanpak Gemeente Tilburg
Vacatures
Favoriete links
Opdrachtovereenkomst
Leveringsvoorwaarden
Privacybeleid
Gebruiksovereenkomst
Afbouw Gesubsidieerde Arbeid/Mobiliteitscentrum Gemeente Tilburg

Afbouw gesubsidieerde arbeid Gemeente Tilburg
(Binnenweb gemeente Tilburg, d.d. 22 september 2011)

De loonkostensubsidies voor gesubsidieerde arbeid (oud ID en WIW regelingen) worden afgebouwd in twee stappen. De met ontslag bedreigde werknemers krijgen een mobiliteitsprogramma aangeboden om hun perspectief op de arbeidsmarkt te vergroten.
Op 23 mei jl. heeft de raad besloten om de loonkostensubsidies voor gesubsidieerde arbeid (de oud ID en WIW regelingen) af te bouwen. Ook is besloten aan alle met ontslag bedreigde gesubsidieerde medewerkers een mobiliteitsprogramma aan te bieden. Dit moet resulteren in een nieuw, betaald of onbetaald, perspectief voor de medewerkers.
 
In 2011 betaalt de gemeente Tilburg uit het participatiebudget ruim € 8,0 mln voor ruim 400 gesubsidieerde medewerkers. Gemiddeld verdient een gesubsidieerde medewerker 120 tot 130% van het Wettelijk Minimumloon. De gemeente subsidieert, ook gemiddeld, ruim 70% van de loonkosten.
Gezien de forse bezuinigingen op het participatiebudget is besloten de loonkosten subsidie over 2012 met 25% te korten, over 2013 met 75% en te beëindigen per 1 januari 2014. Dit geldt niet voor gesubsidieerde medewerkers van 60 jaar en ouder per 1 januari 2012: voor hen blijft de huidige regeling gehandhaafd. De gemeente werkt voor die groep wel mee om vervroegde uitdiensttreding mogelijk te maken.
In april en mei 2011 zijn alle werkgevers geïnformeerd over het besluit. Grootste werkgevers zijn 18k/Diamantgroep, De Wever, Kinderstad, La Poubelle en de Twern. Ook veel scholen in het basis - en voortgezet onderwijs maken gebruik van gesubsidieerde arbeidskrachten. Voor een kleine 300 gesubsidieerde medewerkers betekent het een mogelijk ontslag bij hun huidige werkgever. Ongeveer 100  60+ medewerkers kunnen tot aan de pensioendatum blijven werken.
 
Mobiliteitscentrum
Per 15 augustus 2011 is het mobiliteitscentrum gestart, gehuisvest aan de Spoorlaan (in het oude PTT Post gebouw). In september 2011 zijn een kleine 100 gesubsidieerde medewerkers gestart met het mobiliteitscentrum. Het programma begint met een 6 weken durend trainingsprogramma (diagnostische fase) gericht op rouwverwerking, loslaten van het oude, opbouwen van zelfvertrouwen en een blik op een nieuwe toekomst. Na 6 weken wordt het doel bepaald voor de rest van het programma: bemiddeling naar regulier werk of naar vrijwilligerswerk. Het programma duurt gemiddeld zes maanden en besteedt veel aandacht aan WW inschrijving en budgettering. De gemeente voert het mobiliteitscentrum in eigen beheer uit.
 
Werkgevers
Een aantal werkgevers heeft besloten om hun medewerkers direct te ontslaan, anderen hebben besloten de korting over het jaar 2012 uit eigen middelen te financieren. Met Ondernemersadvies proberen we de werkgevers, waar nodig, zoveel mogelijk te ondersteunen. Echter zonder extra financiële middelen. Een aantal werkgevers heeft al besloten hun gesubsidieerde medewerkers ook op lange termijn in dienst te houden.

Meer informatie:
Mobiliteitscentrum Tilburg
Spoorlaan 21E, Tilburg
013-5428737

Startpagina

GebruiksovereenkomstPrivacybeleid

© vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals Elst 2009

 vdBerg Consultants, een nieuw perspectief voor mens en organisatie
Service voor Werknemers
Service voor Organisaties
Trainingen
Assessment
Professionals
Wetenswaardigheden
Contact